شرکت کنندگان 2480
برندگان کد تخفیف 980
برندگان کالای رایگان 89