گردونه شانس

تخفیف 85%
10 هزراتومان تخفیف
50 هزارتومان تخفیف
هیچی !!!
7 هزارتومان تخفیف
3 هزار تومان تخفیف
دفترچه فانتزی
کارت هدیه 100 تومانی
شانستو امتحان کن و گردونه رو بچرخون
  • قوانین ما  : هر ایمیل فقط یکبار شانس بازی دارد
  • لطفا ایمیل و شماره همراه صحیح وارد نمائید ، در صورت برنده شدن برای شما ایمیل خواهد شد
  • تعداد هر کوپن تخفیف متفاوت است .مثلا کارت هدیه 3 عدد و کد تخفیف 7 هزارتومانی 400 عدد
  • سیاست ما این است کسی دست خالی از گدونه بیرون نرود
شرکت کنندگان 2480
برندگان کد تخفیف 980
برندگان کالای رایگان 89