مدارک مورد نیاز برای خرید اقساطی

خرید اقساطی از کادوکارت بسیار ساده است. فقط کافیست شما تصویر مدارک مربوط به هویت و گردش حساب خود را در پروفایل کاربری آپلود کنید.
جزئیات اطلاعات و مدارک مورد تأیید واحد اعتبارسنجی :
  • تأیید هویت: تصاویر مدارک زیر:
  1.  تصویر پشت ور وی کارت ملی
  2. تصویر شناسنامه
توجه خیلی مهم: دقت کنید حتماً کارت ملی باید جدید بوده یا رسید تعویض داشته باشد.
  • تایید شغل :
    پرینت گردش حساب 3 ماهه آخر با مهر و امضای شعبه
  • توجه : فقط ارسال تصویر صفحه اول و دو صفحه آخر پرینت گردش حساب لازم است

به این نکات دقت کنید :

نکته 1: لازم به ذکر است در هنگام ارسال قرارداد  لازم است متقاضی اصل تمامی مدارکی که تصویر آن‌ها را ارسال کرده همراه خود داشته باشد.
نکته 2: به میزان دو برابر بدهی خریدار به عنوان ضمانت سفته دریافت می‌کند.
نکته 3 : به هیچ وجه امکان دریافت وجه نقد به جای وام دریافت شده وجود ندارد
نکته 4 : فروشگاه کادوکارت هیچ گونه دخالتی در ارائه وام ندارد و فقط نقشه معرفی کننده کاربران را دارد.