فروشنده شوید

طرح ویژه فروشندگان جدید

! فروش در کادو کارت !

  • تا 2 ماه اول بدون کمیسیون
  • امکان عکاسی محصولات شما
  • تبلیغات مداوم و اطلاع رسانی از روش های گوناگون
  • دریافت کالا ها از شما توسط پیک کادوکارت
  • درج رایگان کلیه محصولات شما توسط تیم کادوکارت

تبدیل حساب به فروشنده

https://kadocard.ir/store/